928 Biografia Letterari Storici

/ B. Mazzarella. - P. 205-213 ; 25 cm. - Fa parte di: Rinascenza salentina, A. 11, n. 4, n.s., 1943, XXI.
/ Luigi Bianchi. - P. 25-27 ; 25 cm. - Fa parte di: Rinascenza salentina, A. 10, n. 1, n.s., 1942, XX.
/ Marcello Scardia. - P. 35-48 ; 25 cm. - Fa parte di: Rinascenza salentina, A. 1, n. 1 (gen-feb 1933), XI-XII. - Contiene: Il diario.
/ Marcello Scardia. - P. 202-211 ; 25 cm. - Fa parte di: Rinascenza salentina, A. 1, n. 4 (lug-ago 1933), XI-XII.
/ Marcello Scardia. - P. 151-158 ; 25 cm. - Fa parte di: Rinascenza salentina, A. 1, n. 3, (mag-giu 1933), XI-XII.
/ Marcello Scardia. - P. 98-106 ; 25 cm. - Fa parte di: Rinascenza salentina, A. 1, n. 2 (mar-apr 1933), XI-XII.
/ Michele Scardia. - P. 91-98 ; 25 cm. - Fa parte di: Rinascenza salentina, a. II (1934), XII-XIII.
/ Marcello Scardia. - P. 34-41 ; 25 cm. - Fa parte di: Rinascenza salentina, a. II (1934), XII-XIII.
/ Marcello Scardia. - P. 219-233 ; 25 cm. - Fa parte di: Rinascenza salentina, A. 3, n. 4 (lug-ago 1935), XIII.
/ Nicola Vacca. - P. 334-336 ; 25 cm. - Fa parte di : Rinascenza salentina, A. 4, n. 4, n.s., 1936, XIV.